اصول یک حمام خوب

اصول یک حمام خوب در حمام ابتدا دست و پا را با اب تماس دهید نه سر را،اگر ابتدا سر را با اب تماس بدهید،باعث سردرد و کاهش حافظه و باعث ریزش مو و سردی