آنچه پزشکان کتمان میکنند

خطرات و عوارض سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی برای جنین دستگاه‌های سونوگرافی سه و چهار بعدی سال‌هاست در کشور، طبق نظر متخصصان بيشتر در موارد غير ضروری و توسط مادران باردار استفاده می شود