در سوره عصر منظور پروردگار از قسم خوردن به عصر چه عصرى می‌باشد؟

در سوره عصر منظور پروردگار از قسم خوردن به عصر چه عصرى میباشد؟ خداى تعالى در اين سوره می‏فرمايد: «وَالعَصْرِ»، قسم به عصر. يك عصرى داريم و يك صبحى. زمانهايى كه فشار زياد است آن