گوشت پرندگان

۱_مستفاد از روایات اینست که خوشمزه ترین و بهترین گوشت پرندگان بلکه بهترین گوشت دنیا گوشت کبوترهای خانگیست (خصوصا کبوتری که تازه شروع به پرواز کرده) ۲_دومین گوشت پرندگان از حیث ارزش غذایی گوشت کبک