اسراف در پوشش

علامه مجلسی رحمه‌الله: در حدیثی می‌خوانیم که امام صادق علیه السلام فرمودند: «کمترین حدّ اسراف آن است که لباس داخل و بیرون از خانه یکی باشد.»* (زیرا لباس بیرونِ منزل معمولاً قیمت بیشتری دارد و