نمک دریا و موارد مصرف آن

نمک دریا گذاشتن نمک روی عضو: ضد عفونی کننده جراحات، باز شدن دمل، گزش حشرات غرغره آب نمک: تقویت لثه، زخم‌های سفيد و یا آبسه، کیست و عفونت لثه و دهان، عفونتﮔﻠﻮ، لوزه سوم کیسه