درمان میگرن

درمان میگرن با طب اسلامی علت میگرن: رگهای داخل سربیشتر ازحد معمول گشاد می شود وسبب می شود وقتی خون به این رگها میرسد سرعت بیشتری پیدا می کند واین سرعت زیاد خون،سبب می شود