مدرسه در خانه !

جواب شما به این سوالات چیست؟ آیا تمایل دارید فرزندان شما در مدارس پر جمعیت درس بخوانند یا مدارس کم جمعیت، کیفیت آموزشی را ارتقاء می‌دهد؟ کم جمعیت و با کیفیت بهتر است. آیا تمایل