غلبه مزاجها ودرمان آنها

غلبه مزاجها ودرمان آنها درطب اسلامی 1-غلبه خون علائم: گرم شدن بدن، قرمزی پوست و زیر پلک ، جوش و… از علائم آن است. درمان: کم خوری – کم نوشی – حجامت – عدس –