غذای دشمنان را نخورید

به این حدیث خیلی دقت فرمایید، خیلی کارگشا و کاربردی است، روایت از وجود مقدس امام صادق (ع) است فرمودند: " اوحی الله علی نبی من انبیاء ". " قل للمؤمنین " توی پیغمبر به