علت ناکامی طب کلاسیک در درمان بیماری ها

علت ناکامی طب کلاسیک ( طب جدید) در درمان بیماری ها قسمت اول… علت ناکامی طب کلاسیک ( طب جدید ) در درمان بیماری دیابت و بسیاری از بیماریهای دیگر مـثل فشار خون ، سردرد