نقد طب و روانشناسی رایج غربی در کلام شهید آوینی

نقد طب و روانشناسی رایج غربی در کلام شهید سید مرتضی آوینی قسمتی از سخنرانی شهید آوینی: علم [طب] جدید وقتی مستقیما سراغ یک عضو از میان اعضا میرود مسلماً اشتباه خواهد کرد زیرا [بدن]