شراب حلال منسوب به امام رضا علیه السلام

شراب حلال منسوب به امام رضا علیه السلام شرابی حلال و نشاط آور شامل ترکیبات ؛ مویز هسته جدا شده، آب باران یا چشمهٔ مشرقی ، عسل مصفّی، زنجبیل ، میخک، دارچین، زعفران، سنبل الطیب،