خواص سنگ عقیق

‌ درروایات از لسان اهلبیت علیهم السلام خواص عجیبی برای سنگ عقیق ذکر شده که به جرات میتوان گفت هرمسلمان باید این سنگ راهمراه داشته باشد انگشتری که امیرالمومنین به فقیر داد عقیق قرمز بود