1. صفحه نخست
  2. سنای مکی

Tag: سنای مکی

دارو
سنای مکی

سنای مکی

از داروهای پرکاربرد در طب اسلامی که بسیار سفارش شده است پیامبر (ص) می‌فرمایند: «اگر مردم بدانند که در سنا چه خاصیتی وجود دارد، در مقابل هر مثقال سنا دو مثقال طلا می‌دادند، زیرا این…