1. Home
  2. زیبایی صورت

Tag: زیبایی صورت

زندگی فردی
زیبایی و طراوت صورت

زیبایی و طراوت صورت

برای زیبا و با طراوت شدن رنگ رخسار چه کنیم ۱.خوردن به (حداقل یک هفته به صورت ناشتا به بخوریم.) ۲.خوردن گلابی ۳.مداومت بر خوردن بادنجان (چه آب پز و چه سرخ شده با روغن…