بی تدبیری در نظارت بر مواد غذایی

بی تدبیری در نظارت بر مواد غذایی در مملکت صاحب الزمان(عج) یکی از اسفناک ترین موارد، عدم نظارت مسئولان امر، بر خوراک و مواد غذایی مردم است که بر طبق آیات و روایات، رابطه مستقیمی