1. صفحه نخست
  2. حجامت

Tag: حجامت

زمان حجامت درطب اسلامی

زمان حجامت درطب اسلامی

ایام هفته: شنبه:خوب است (اگرضعف معده داشت گلابی بخورد با دانه اش) یکشبه:شفای همه دردهاست(بخصوص آخر ساعات روز)ویژه خود اهل بیت است. دوشنبه:روایت می فرماید:دوشنبه از ماست سه شنبه از بنی امیه(در انتهای روز بهتر

الگوی حجامت اسلامی برای حجامتگران (آداب حجامت)

الگوی حجامت اسلامی برای حجامتگران (آداب حجامت)

الگوی حجامت اسلامی برای حجامتگران (آداب حجامت) تمام آنچه که در این الگو ارائه می‌کنیم بر اساس ادله ای است که در جلسات آموزش حجامت مفصلاً عرض کردیم. عزیزانی که می‌خواهند حجامت اسلامی انجام دهند