1. صفحه نخست
  2. جلسه ی سی وهشتم

برچسب: جلسه ی سی وهشتم

استاد آیت
آداب طبابت و وظایف طبیب

آداب طبابت و وظایف طبیب

جلسه ی سی و هشتم « آداب طبابت و وظایف طبیب » ۹ دقیقه