1. صفحه نخست
  2. ترک شام

Tag: ترک شام

خوردنی و نوشیدنی
خیانت بزرگ توصیه به ترک شام

خیانت بزرگ توصیه به ترک شام

خیانتی بزرگ توصیه به ترک شام قطعا از خائنانه ترین و بدترین توصیه ها در طب جدید است. طبی که در توصیه های پیش گیرانه بسیار ضعیف است و حتی قدرت ندارد سرطان را مهار…