روغن بنفشه در طب اسلامی چطور تهیه می شود؟

روغن بنفشه در طب اسلامی چطور تهیه می شود؟ روش تهیه روغن بنفشه، از قول حضرت آیت‌الله عباس تبریزیان: فقط گل بنفشه : نه ساقه، نه برگ و… پاک وسالم، را دریک ظرف شیشه ای