1. صفحه نخست
  2. انواع خواب

برچسب: انواع خواب

خواب و بیداری
انواع خواب در طب اسلامی

انواع خواب در طب اسلامی

خواب غفلت : خوابیدن در مجلس پند و یادآوری است. خواب بدبختی : خوابیدن در وقت نماز است. خواب لعنت (فیلوله ) : خواب بعد از طلوع آفتاب است که انسان را کسل می کند…