1. Home
  2. استحمام

Tag: استحمام

بهداشت و پیشگیری
آداب حمام در طب اسلامی

آداب حمام در طب اسلامی

اطاق گرم به طور کلی نفع دارد.منظور از حمام جای خیلی گرم است،جایی که شدید گرم نباشد حکم حمام را ندارد… حمام باید شدیدا گرم باشد تا بلغم را آب کند. خصوصیت اصلی حمام همین…