درمان آسم شدید در طب اسلامی چیست؟

درمان آسم شدید چیست؟ آسم دردنیا درمانی به اون صورت ندارد ولی درطب اسلامی درمانهای قطعی وموثردارد. یکی از این درمانهاداروی جامع امام رضا(ع) است که با آب رازیانه به مدت 3شب نه بیشتر مصرف