فواید سحر خیزی

آداب‌ خواب‌ در طب‌ اسلامی یک سری از هورمون های استرس‌زا وجود دارند ( البته در جای خود مفید می باشند ) که به آنها “کورتیکواستروئید” گفته می شود، مانند هورمون های “آدرنالین” و “نور