مضرات آب سرد(یخ)

مضرات آب سرد(یخ) #آب_یخ «اگه آب یخ شما را در جوانی بیمار نکند در میانسالی شما را سخت بیمار خواهد کرد» آب یخ باعث چسبیدن چربی دور عروق قلب شده و عامل انسداد 4 رگ