1. صفحه نخست
  2. استاد آیت

دسته بندی: غیر مصنف

استاد آیت
منافع بیماری « بخش دوم »

منافع بیماری « بخش دوم »

جلسه ی هجدهم « منافع بیماری ـ بخش دوم » ۲۵ دقیقه

استاد آیت
منافع بیماری

منافع بیماری

جلسه ی چهاردهم « منافع بیماری » ۲۱ دقیقه

استاد آیت
برنج

برنج

جلسه ی سیزدهم « برنج » ۵ دقیقه

استاد آیت
عوامل شادابی

عوامل شادابی

جلسه ی ششم « عوامل شادابی » ۱۱ دقیقه

استاد آیت
تاکید برخوردن شام و نهی از واگذاردن آن

تاکید برخوردن شام و نهی از واگذاردن آن

جلسه ی چهارم « تاکید بر خوردن شام ونهی از واگذاردن آن » ۹ دقیقه

استاد آیت
راه تندرستی

راه تندرستی

جلسه ی سوم «راه تندرستی» ۴ دقیقه

غیر مصنف
سجده راه دفع امواج الکترومغناطیسی

سجده راه دفع امواج الکترومغناطیسی

بدن شما به طور روزانه مقدار زیادی امواج الکترومغناطیس دریافت میکند. شما امواج الکترو مغناطیس را از طریق تجهیزات الکتریکی که استفاده می کنید و نمی توانید کنار هم بگذارید و ناخواسته این امواج را…