1. صفحه نخست
  2. دارو

دسته بندی: کتاب

دارو
کلیپ / امام خمینی (ره) : از غرب هیچ‌ چیز‌ مفیدی نمی‌آید همه چیز استعماری هست!

کلیپ / امام خمینی (ره) : از غرب هیچ‌ چیز‌ مفیدی نمی‌آید همه چیز استعماری هست!

امام خمینی دران سال های ابتدایی انقلاب بیان داشتند که از غرب هیچ‌ چیز‌مفیدی نمی‌آید همه چیز استعماری هست طب و داروی غربی هم استعماری‌هست پابند چرندیات غربی نباشیم

رسانه
برخی از کتب طب اسلامی!

برخی از کتب طب اسلامی!

۱_قرآن کریم۲_المحاسن جلد۲/روایات/احمد بن محمد بن خالد برقى۳_الکافی جلد ۶و۸/روایات/شیخ محمد بن یعقوب‏ کلینی۴_الخصال/روایات/محمد بن على‏ ابن بابویه صدوق۵_وسایل الشیعه جلد۱۶و۱۷/روایات/محمد بن حسن ‏حرعاملی۶_هدایه الامه الی احکام الائمه جلد ۸/روایات/محمد بن حسن‏ حر عاملی ۷_فصول…