نقش وتاثیر قرآن در زندگی مسلمانان

با توجه به اینکه قران تجلی اصلی دین اسلام است.

۱.مومنان تاثیر میگذارد. تا آنجاکه به حافظه مربوط است.هیچ مسلمان عاملی نیست که چیزی از قرآن را از برنباشد . خود قرآن کریم حافظه را تقویت می کند.

«بزرگ ترین شاعران وعارفان مسلمان مانند حلاج,ابن فارض,ابن عربی,عطار ,مولوی وحافظ شاهکارهای شعری بزرگشان را باواداشتن خویش به تمرکز وتوجه ویژه به ایات قران,خلق کنند»

۲.درمان مسلمانان همچنین به هنگام ابتلای به بیماری جسمی و روحی,به دلیل تاثیردرنمانگرانه قران,از ان شفا می جویند.یک علم مستقل هست.

«قرآن هزاران هزار نقش و تاثیر در زنگی ما دارد, که من فقط دو مورد را برای شما شرح دادم »

Mohammad reza Esmaili

Mohammad reza Esmaili

Read Previous

تدابیر اندازه استفاده از سبزیجات و میوه ها

Read Next

بیماری

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *