چرا حضرت معصومه(س) ازدواج نکردند ؟

چرا حضرت معصومه (سلام الله علیها) ازدواج نکردند .

آیا صحت دارد که وصیت پدرشان این بود که ازدواج نکنند؟

این با سنت پیامبر منافات دارد

۱ نکته اول در اسناد تاریخی

در تاریخ یعقوبی آمده است که حضرت موسی بن جعفر(ع) #وصیت کرده بود که دخترانش #شوهر نکنند و برای همین هیچ یک از دختران آن حضرت شوهر نکردند.

تاریخ یعقوبی  ج ۲، ص ۴۲۱

۲ این نظریه را نمی توان به این آسانی پذیرفت.

چون در اصول کافی آمده است که

حضرت امام موسی بن جعفر (ع) کار شوهر کردن و شوهر دادن دخترانش را به پسرش حضرت امام رضا واگذار کرد و فرمود: اگر علی خواست آنان را شوهر می دهد و اگر نخواست شوهر نمی دهد.

و جز پسرم علی هیچ کس حق ندارد دخترانم را شوهر بدهد . نه برادران دیگرشان، نه عموهایشان و نه سلطان وقت #هیچکدام حق ندارند در امر ازدواج #دخترانم دخالت کنند.
 

کافی ج اول ، ص ۳۱۶، حدیث ۱۵

بر اساس این #روایت، نمی توان گفت که امام موسی بن جعفر(ع) وصیت به عدم ازدواج کرده بلکه #وصیت کرده که امر ازدواج دخترانش به امام رضا (ع) مربوط است و دیگران حق دخالت ندارند.

۳ نکته بعدی

از دیدگاه برخی، خفقان شدید هارونی باعث شد که دختران امام موسی بن جعفر(ع) نتوانند ازدواج کنند و در عصر هارون #خفقان و #استبداد و ستم به جایی رسید که کسی جرأت نداشت به خانه امام موسی بن جعفر رفت و آمد کند . اگر کسی نتواند به خانه امام رفت و آمد داشته باشد، به طور یقین نمی تواند خیال دامادی آن حضرت را در سر
بپروراند.

اگر بخواهیم این مسأله را بیشتر توضیح بدهیم باید بگوییم که

#هارون می خواست کاری کند که نسل امام موسی بن جعفر کم گردد و یکی از راه های این، جلوگیری از #ازدواج زنان و دختران این خاندان است و بطور طبیعی اگر دختران و زنان شوهر نکنند، نسل آل علی(ع) کم می گردد و کمی این نسل برای دستگاه خلافت بسیار #مطلوب بود و علت کشتار آن همه #سادات هم می تواند همین باشد که این نسل بر افتد.

📚زندگانی کریمه اهل بیت ص۱۵۰

محمد مهدی اویسی

محمد مهدی اویسی

Read Previous

کمک کردن به همسر در خانه

Read Next

ده‌ فرد سمی‌ که‌ باید به‌ هر قیمتی‌ از‌ آنها‌ دوری‌ کنید

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *