آداب مریض در روایات

آداب مریض، برگرفته از کتاب “عروه الوثقی” تالیف سید کاظم یزدی رضوان الله علیه

آداب مریض و آنچه که انجامش برای او مستحب است.

اول: صبر و شکر خداوند متعال

دوم: شکایت نکردن از مریضی نزد غیر مومن؛ و شکایت کردن از مریضی به این است که بگوید: مبتلا شدم به چیزی که هیچ کس به آن مبتلا نشده، یا [بگوید:] مصیبتی به من رسیده که به هیچ کس نرسیده است. ولی اگر بگوید: دیشب تا صبح [به خاطر بیماری] بیدار بودم، یا [بگوید:] تبدار بودم، اشکال ندارد، و [شکایت کردن محسوب نمیشود.]

سوم: مریضی اش را تا سه روز پنهان کند.

چهارم: مجددا توبه کند.

پنجم: وصیت کند به خیرات کردن به فقرای خویشاوند و غیر خویشاوند

ششم: بعد از سه روز مومنین را از بیماری اش آگاه کند.

هفتم: اجازه دادن به مومنین برای رفتن برای عیادتش

هشتم: عجله نکردن در خوردن دارو و مراجعه به طبیب، مگر در صورتیکه بدون خوردن دارو و مراجعه به طبیب، از خوب شدن مایوس شود.

نهم: پرهیز کردن از آنچیزهایی که ممکن است برای بیماری اش ضرر داشته باشد.

دهم: او یا نزدیکانش صدقه بدهند، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: “بیمارهایتان را با صدقه درمان کنید”

یازدهم: در حضور مومنین به یگانگی خدا و نبوت و امامت و معاد(قیامت) و سایر عقاید حقه و صحیح، اقرار کند.

دوازدهم: بر بچه های صغیر(غیر بالغ) خود، قیمی امانتدار قرار دهد و برای آن قیم، ناظر قرار دهد.

سیزدهم: اگر وسعت مالی دارد، یک سوم مالش را وصیت کند [تا اگر در همین بیماری از دنیا رفت، بعد از مرگش طبق نظر خودش هزینه شود].

چهاردهم: کفنش را آماده کند و از مهمترین کارها این است که امر وصیتش را محکم کند و وصیتش توضیح دهد و وصی و ناظر را مشخص و معرفی کند.

پانزدهم: در صورت فرا رسیدن مرگ، به خدا خوشبین باشد (به مردنش اعتراضی نداشته باشد)، بلکه گفته شده در همه حالات [چه در حال مرگ و چه در سایر سختیها] خوش بینی به خدا واجب است، و از بعضی از روایات “وجوب خوش بینی به خدا در حال جان دادن”، فهمیده میشود.

محمد مهدی اویسی

محمد مهدی اویسی

Read Previous

گریه شدید امام صادق (ع) برای مومنین در زمان غیبت !

Read Next

دعای امام زمان برای مؤمنی که بعد از ذکر مصیبت کربلا برای فرج دعا کند

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *