گزارشات و تصویری از قیامت کبری براساس آیات قرآن

ضجه و فریاد اینان چنان دلخراش است که صحنه ی محشر را وحشتناک تر میکند.
از انها بدتر گروهی هستند که به طرز عجیبی از پشت سرشان نامه ی اعمالشان را میدهند

(انشقاق ۳)

و چنان از خود بیخود میشوند که دستشان را به دندان میگزند و خود نمیفهمند

(فرقان ۲۷)

مومنان در حالیکه نامه ی عملشان را به دست راست گرفته و سرشار از شفاعت شفاعت کنندگان بخصوص ۱۴ معصوم هستند،با صورتی سفید،درخشان
(عبس۳۸)
زیبا،شاداب
(قیامت۲۲)

وخندان(عبس۳۹)

میروند تا از پل جهنم(صراط)وارد بهشتی شوند که درهای آن به روی بهشتیان باز میباشد
(کنزالاعمال ج ۱۴)

درمقابل اینها مجرمان را خواهی دید که فوج
(اسرا۷۱)

در غل و زنجیر
(ابراهیم ۴۹)

پشت سر رهبر و امیر خود در دنیا قرار گرفته اند
(نبا۱۸)

حرکت همه ی گروه ها از مجرم و مومن به طرف پل آغاز میشود در حالیکه دوزخیان از راه دور صدای دلخراش جهنم را میشوند و این بر وحشتشان می افزاید
(فرقان۱۲)

در این لحظه فریاد گروهی بلند میشود که،سلطنت و قدرت طلبیم مرا هلاک ساخت
(الحاقه ۲۹)

مومنان با سرعتهای مختلف
(نور الثقلین ج۳ص۳۵۳)
از روی پل میگذرند درحالیکه شعله های اتش جهنم از بالا،پایین و دو سمت پل،آنان را احاطه نموده است ،لکن همچون ابراهیم اتش برایشان سرد شده به سلامت عبور میکنند.

(نور الثقلین ج۳ص۳۵۳)

اما همینکه گروه مجرمان قصد عبور از پل را داشته باشند،ناگهان لهیب آتش آنها را در برگرفته دسته دسته و درحالیکه رهبرانشان در پیشاپیش آنها قرار گرفته اند به دره های عمیق و پر آتش جهنم فرو میروند.
(مریم۷۲)

مومنان که شاهد این سقوط ها و فریادها هستند به آنها میخندند.
همچنان که آنها در دنیا مومنان را به باد تمسخر گرفته به آنها میخندیدند.
(مطففین۳۳)

حتی به همسران نوح و لوط که بخاطر نزدیکی با پیامبران الهی از رفتن به جهنم خودداری میکنند خطاب میرسد که به واسطه ی خیانت به رسولان الهی باید داخل شوید و سرانجام همراه مجرمان سقوط میکنند.
(تحریم ۱۰)

در ان روز هرکس شاهد سقوط مجرمان باشد با خود فکر میکند که بزودی جهنم پر میشود.
اما دیری نمیپاید که این فکر از انها دور میشود چرا که به جهنم خطاب میشود آیا پر شدی؟
و جهنم با صدای بلند و وحشتناکش میگوید:مگر باز هم مجرم دارید؟(فرقان۱۲)
اگر دارید بفرستید که هنوز جای بسیار دارم.

جهنم

دوزخیان با صورتهای سیاه(آل عمران ۱۰۶)

و با سقوط از هفت دروازه جهنم،هفت طبقه آن را پر میکنند(حجر۴۴)

وهرگاه گروه جدیدی وارد شوند آنها را به باد لعن و نفرین گرفته موجب بدبختی خود میدانند(اعراف ۳)

آتش پرمایه و غلیظ دوزخ
(ابراهیم ۱۷)

که هیزم آنرا سنگها و خود انسانها تشکیل میدهند
(همزه ۷)

فوران
(ملک ۸)
حیرت اوری دارد و اگر کسی گمان کند زمانی هرچند درازمدت خاموش و سرد خواهد شد سخت در اشتباه است، چرا که هرگاه رو به خاموشی رود خداوند آنرا شعله ور میسازد(نمل۸۵)

جهنمیان وقتی به بالای سر خود نگاه میکنند علاوه بر آتش سایه ای از دود سیاه را میبینند.(واقعه ۴۳)

آنها در میان شعله های آتش که مانند لبه ی تیز شمشیر بر صورتشان کشیده میشود(مومنون ۱۰۴)

آه و زوزه میکشند
(هود ۱۰۶)

اما ماموران خشن و پرقدرت دوزخ کوچکترین توجهی به ناله ها و نعره های آنها نمیکنند.(تحریم۶)

وقتی خوب به هیکل شعله ور دوزخیان بنگری لباس انها را از آتش خواهی دید
(حج۲۰)

زیرا پیراهنشان از ماده ای سیاه،بدبو و قابل اشتعال بنام قطران میباشد
(ابراهیم ۵۰)

چنان آتش بر دوزخیان فشار میاورد که احساس تنگی جا کرده(فرقان ۱۳)گمان میکنندلحاف و تشکشان از آتش تهیه شده است
(اعراف۴۱)

از سوز آتش پوستهای صورتشان جمع،لبهایشان باز و دندانهایشان اشکار میشود.
(مومنون ۱۰۴)

هرگاه پوست بدنهایشان پخته و بریان شد دوباره پوست تازه میروید
(نسا۵۶)
اینان هنگام گرسنگی غذایی دریافت نمیکنند مگر خار خشک که نه آنها را سیر و نه چاق میکند
(غاشیه ۸)

و در هنگام تشنگی از چنان آب جوشان و فلز ذوب شده ای به خلق آنها میریزند که درونشان را قطعه قطعه و پوست صورتشان را بریان میکند…..
(محمد۱۵-کهف۲۹)

محمد مهدی اویسی

محمد مهدی اویسی

→ خواندن مطلب قبلی

زیبایی های‌ ظهور امام‌ زمان‌ (عج)

خواندن مطلب بعدی ←

نشانه‌های حتمی ظهور

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *