گزارشات و تصویری از قیامت کبری براساس آیات قرآن

ضجه و فریاد اینان چنان دلخراش است که صحنه ی محشر را وحشتناک تر میکند.
از انها بدتر گروهی هستند که به طرز عجیبی از پشت سرشان نامه ی اعمالشان را میدهند

(انشقاق 3)

و چنان از خود بیخود میشوند که دستشان را به دندان میگزند و خود نمیفهمند

(فرقان 27)

مومنان در حالیکه نامه ی عملشان را به دست راست گرفته و سرشار از شفاعت شفاعت کنندگان بخصوص 14 معصوم هستند،با صورتی سفید،درخشان
(عبس38)
زیبا،شاداب
(قیامت22)

وخندان(عبس39)

میروند تا از پل جهنم(صراط)وارد بهشتی شوند که درهای آن به روی بهشتیان باز میباشد
(کنزالاعمال ج 14)

درمقابل اینها مجرمان را خواهی دید که فوج
(اسرا71)

در غل و زنجیر
(ابراهیم 49)

پشت سر رهبر و امیر خود در دنیا قرار گرفته اند
(نبا18)

حرکت همه ی گروه ها از مجرم و مومن به طرف پل آغاز میشود در حالیکه دوزخیان از راه دور صدای دلخراش جهنم را میشوند و این بر وحشتشان می افزاید
(فرقان12)

در این لحظه فریاد گروهی بلند میشود که،سلطنت و قدرت طلبیم مرا هلاک ساخت
(الحاقه 29)

مومنان با سرعتهای مختلف
(نور الثقلین ج3ص353)
از روی پل میگذرند درحالیکه شعله های اتش جهنم از بالا،پایین و دو سمت پل،آنان را احاطه نموده است ،لکن همچون ابراهیم اتش برایشان سرد شده به سلامت عبور میکنند.

(نور الثقلین ج3ص353)

اما همینکه گروه مجرمان قصد عبور از پل را داشته باشند،ناگهان لهیب آتش آنها را در برگرفته دسته دسته و درحالیکه رهبرانشان در پیشاپیش آنها قرار گرفته اند به دره های عمیق و پر آتش جهنم فرو میروند.
(مریم72)

مومنان که شاهد این سقوط ها و فریادها هستند به آنها میخندند.
همچنان که آنها در دنیا مومنان را به باد تمسخر گرفته به آنها میخندیدند.
(مطففین33)

حتی به همسران نوح و لوط که بخاطر نزدیکی با پیامبران الهی از رفتن به جهنم خودداری میکنند خطاب میرسد که به واسطه ی خیانت به رسولان الهی باید داخل شوید و سرانجام همراه مجرمان سقوط میکنند.
(تحریم 10)

در ان روز هرکس شاهد سقوط مجرمان باشد با خود فکر میکند که بزودی جهنم پر میشود.
اما دیری نمیپاید که این فکر از انها دور میشود چرا که به جهنم خطاب میشود آیا پر شدی؟
و جهنم با صدای بلند و وحشتناکش میگوید:مگر باز هم مجرم دارید؟(فرقان12)
اگر دارید بفرستید که هنوز جای بسیار دارم.

جهنم

دوزخیان با صورتهای سیاه(آل عمران 106)

و با سقوط از هفت دروازه جهنم،هفت طبقه آن را پر میکنند(حجر44)

وهرگاه گروه جدیدی وارد شوند آنها را به باد لعن و نفرین گرفته موجب بدبختی خود میدانند(اعراف 3)

آتش پرمایه و غلیظ دوزخ
(ابراهیم 17)

که هیزم آنرا سنگها و خود انسانها تشکیل میدهند
(همزه 7)

فوران
(ملک 8)
حیرت اوری دارد و اگر کسی گمان کند زمانی هرچند درازمدت خاموش و سرد خواهد شد سخت در اشتباه است، چرا که هرگاه رو به خاموشی رود خداوند آنرا شعله ور میسازد(نمل85)

جهنمیان وقتی به بالای سر خود نگاه میکنند علاوه بر آتش سایه ای از دود سیاه را میبینند.(واقعه 43)

آنها در میان شعله های آتش که مانند لبه ی تیز شمشیر بر صورتشان کشیده میشود(مومنون 104)

آه و زوزه میکشند
(هود 106)

اما ماموران خشن و پرقدرت دوزخ کوچکترین توجهی به ناله ها و نعره های آنها نمیکنند.(تحریم6)

وقتی خوب به هیکل شعله ور دوزخیان بنگری لباس انها را از آتش خواهی دید
(حج20)

زیرا پیراهنشان از ماده ای سیاه،بدبو و قابل اشتعال بنام قطران میباشد
(ابراهیم 50)

چنان آتش بر دوزخیان فشار میاورد که احساس تنگی جا کرده(فرقان 13)گمان میکنندلحاف و تشکشان از آتش تهیه شده است
(اعراف41)

از سوز آتش پوستهای صورتشان جمع،لبهایشان باز و دندانهایشان اشکار میشود.
(مومنون 104)

هرگاه پوست بدنهایشان پخته و بریان شد دوباره پوست تازه میروید
(نسا56)
اینان هنگام گرسنگی غذایی دریافت نمیکنند مگر خار خشک که نه آنها را سیر و نه چاق میکند
(غاشیه 8)

و در هنگام تشنگی از چنان آب جوشان و فلز ذوب شده ای به خلق آنها میریزند که درونشان را قطعه قطعه و پوست صورتشان را بریان میکند…..
(محمد15-کهف29)

→ خواندن مطلب قبلی

زیبایی های‌ ظهور امام‌ زمان‌ (عج)

خواندن مطلب بعدی ←

نشانه‌های حتمی ظهور

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *