اهمیت وعده “شام” از منظر روایات اسلامی

🚫خیانت پزشکان درباره شام🚫

🔸مهمترین وعده در طول شبانه روز شام است که قدرت بدن در آن وقت تامین میشود، اهل بیت بسیار تاکید بر خوردن شام میکردند .

✔درروایتی میخوانیم :
“طعام الیل افضل من طعام النهار”
یعنی غذای شب بهتراز غذای روز میباشد.

✔در روایتی دیگر میخوانیم:
شب باشکم پر بخوابید تا پیری به سمت شما نیاید وبدن قوی شود.

✔در جایی دیگر میخوانیم:
اگر شام نخورید رگی در بدن شما میمیرد که تا اخر عمر احیا نمی شود.

♦️عنه ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ: ﻟﺎ ﺗَﺪَﻋُﻮﺍ ﺍﻟﻌَﺸﺎﺀَ ﻭﻟَﻮ ﻋَﻠﻰ ﺣَﺸَﻔَﺔٍ، ﺇﻧّﻲ ﺃﺧﺸﻰ ﻋَﻠﻰ ﺍُﻣﱠﱠﺘﻲ ﻣِﻦ ﺗَﺮﻙِ ﺍﻟﻌَﺸﺎﺀِ ﺍﻟﻬَﺮَﻡَ ؛ ﻓَﺈِﻥﱠﱠ ﺍﻟﻌَﺸﺎﺀَ ﻗُﻮﱠﱠﺓُ ﺍﻟﺸﱠﱠﻴﺦِ ﻭَﺍﻟﺸّﺎﺏﱢﱢ.

♦️ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ: ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺷﺎﻡ ﺭﺍ ﻭﺍ ﻣﮕﺬﺍﺭﻳﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﻯ ﺧﺮﻣﺎﻯ ﺧﺸﻜﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻦ ﺑﺮ ﺍﻣّﺖ ﺧﻮﻳﺶ، ﺍﺯ ﺍﻳﻦ، ﺑﻴﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻭﺍ ﮔﺬﺍﺭﺩﻥ ﺷﺎﻡ، ﭘﻴﺮﻯ (ﺩﺭ ﻫﻢ ﺷﻜﺴﺘﮕﻰ) ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻏﺸﺎﻥ ﺁﻳﺪ ؛ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺷﺎﻡ، ﻣﺎﻳﻪ ﻧﻴﺮﻭﻣﻨﺪﻯِ ﭘﻴﺮ ﻭ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

⭕️درحالی که پزشکی جدید که تمام اصول طبی خود را از یهود گرفته است میگوید:
شام نخورید ویا بسیار سبک بخورید ودرمقابل روز غذای زیادی بخورید.

→ خواندن مطلب قبلی

شیربادام🥛

خواندن مطلب بعدی ←

آش اوماج🥣

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *